Telefon +48 609 388 985

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mask

Składowanie gruzu budowlanego na prywatnej posesji - czy jest legalne?

Zgodnie z Ustawą o odpadach gruz budowlany jest klasyfikowany jako odpad, który powstaje w wyniku różnych etapów procesu budowy bądź rozbiórki. Ustawa precyzuje kwestie dotyczące gospodarowania odpadami, zarówno komunalnymi, jak i przemysłowymi. W przypadku składowania gruzu budowlanego na prywatnej posesji konieczne jest dopełnienie kilku formalności oraz przestrzeganie określonych norm. Przede wszystkim właściciel musi zgłosić to działanie do odpowiedniego organu, czyli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, oraz uzyskać na to zgodę.

Należy także pamiętać, że gruz budowlany często zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska, takie jak azbest. Istnieją więc szczegółowe przepisy dotyczące bezpiecznego składowania tego typu odpadów. Według prawa właściciel posesji ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki przechowywania gruzu, takie jak utwardzony podłoże, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz minimalizowanie emisji kurzu, ułatwia przechowywanie go w odpowiednich kontenerach na gruz, udostępnianych przez nas np. w Bochni.

Ograniczenia wynikające z przepisów planistycznych

Warto również zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z przepisów planistycznych, które mogą wpływać na możliwość składowania gruzu budowlanego na prywatnej posesji. W przypadku działek znajdujących się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określane są strefy, w których dopuszczalne jest składowanie odpadów.

Jeśli działka nie jest objęta MPZP, należy sprawdzić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku planu oraz braku decyzji o warunkach zabudowy właściciel może wystąpić z wnioskiem do organu właściwego dla spraw budownictwa o wydanie postanowienia w sprawie lokalizacji składowiska odpadów.

Kary za nielegalne składowanie gruzu budowlanego

Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych może prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych. Za nielegalne przechowywanie odpadów na posesji grozi kara grzywny, która może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz koszty usunięcia i utylizacji gruzu.